Despre noi

În Ianuarie 2014 a început un nou proiect european pe tema învăţării unei limbi străine. În cadrul proiectului sunt şase parteneri din Germania, Regatul Unit, Spania şi România care au ca scop dezvoltarea unei noi metode de a învăţa o limba străină:

Zukunftsbau, Germania

Zukunftsbau GmbH, Berlin

Zukunftsbau este o organizaţie non-profit care şi-a făcut un scop din a ajuta tineri din medii dezavantajate să primească educaţie vocaţională, pentru a se integra pe termen lung în societate. Zukunftsbau colaborează cu Administraţia Senatului pentru Educaţie, Tineret şi Ştiinţă din Berlin, instituție care este responsabilă cu educaţia şcolară-vocaţională şi este implicată în procesul de desfăşurare a reformei educaţiei din Berlin.

Zukunftsbau este coordonatorul proiectului playingCLIL.

Humboldt-Universität zu Berlin, Germania

husiegel_bwUniversitatea Humboldt din Berlin este una din cele mai mare universităţi din Germania. Unsprezece facultăţi asigură locul de muncă a 1.825 de cadre didactice şi cercetători şi 419 profesori. În prezent, 31.065 de studenţi sunt înmatriculaţi în 185 de specializări. Acestea includ 36 programe de Master în Educaţie pentru profesori, în diverse materii şcolare şi pentru diferite tipuri de şcoli (de la primară la cele pentru elevi cu nevoi speciale).

În cadrul institutului de Engleză şi Studii Americane, Departamentul pentru Învăţarea Limbii Engleze este implicat în instruirea iniţială a profesorilor, în special la nivel de Master. Activităţile de cercetare cuprind: identitatea profesorului şi a elevului, teoria educaţiei lingvistice, multiliterație și CLIL.

Noua structură “Educaţie Profesională în Şcoli” este o structură formală care permite colaborarea facilă între mediile academice implicate în formarea cadrelor didactice.

Interacting UK, Regatul Unit

interactingInteracting UK este o companie ce oferă servicii profesionale în educaţie şi afaceri, de asemenea promovează cooperarea internaţională. Interacting UK a fost constituită ca răspuns la nevoile mediului de educaţie formal şi informal, pentru o mai mare flexibilitate în aducerea de informaţii, acordând atenție dezvoltării unor abilităţi cu adevărat necesare în viață. Interacting UK este partener cu Interacting S.L. din Spania şi urmăreşte aceleaşi servicii şi expertiză ca și ale companiei spaniole, diversificând gama de activităţi şi colaboratori.

Interacting utilizează tehnici din teatrul de Improvizaţie şi management al pregătirii profesionale pentru a inspira profesorii şi elevii să înveţe permanent de-a lungul întregii vieţii. Interacting este un dezvoltator de proiecte, o organizaţie care oferă cursuri de formare profesională și de teatru. Clienţii sunt agenţii guvernamentale locale, cum ar fi Consiliul Britanic şi scoli. Interacting promovează învăţarea limbilor străine şi înțelegerea Pan Europeană în şcoli, universităţi şi pe internet; face toate acestea într-un cadru etic şi responsabil din punct de vedre al mediului înconjurător.

Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Spania

CMYK básico

Universitatea Las Palmas din Gran Canaria(ULPGC) este o universitate tânără, fondată în 1989 în Insulele Canare, Spania, o punte culturală şi geografică între Europa, Africa şi America. Deşi este relativ recent fondată, a devenit o universitate spaniolă de top. Este alcătuită din 21 centre academice, de cercetare şi administrative, unde sunt înmatriculaţi în prezent 22885 de studenţi la 42 de specializări, 18 programe de master şi 18 de doctorat. În cadrul universității sunt implicați 1630 de cercetători şi cadre.

Departamentul Didacticii Specifice a universităţii este compus dintr-un grup de lectori, profesori şi cercetători cu diferite arii de expertiză. Toate cadrele didactice au inclusă în domeniu de cercetare cât şi materia ce o predau, didactica.

Personalul didactic din departamentul Didacticii Specifice este implicat în formarea cadrelor didactice din școli primare, pre-primare şi educaţie socială. Pe lângă acestea, departamentul instruieşte participanții la masterul de Pregătire a Personalului Didactic . Toate aceste activităţi au loc la centrul de formare profesională din cadrul Universității Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Educación, Spania

logo_EducacionMinisterul Educaţiei este o autoritate autonomă în educaţie pentru regiunea Autonomă Insulele Canare, Spania. Aceasta este organizaţia ideală pentru a sprijini activităţile proiectului și cercetarea în vederea introducerii proiectului în sistemul şcolar. Ministerul Educației din insulele Canare este implicat în scrierea tuturor programelor obligatorii din educaţie.

Unul din lucrurile pe care se pune accent este dezvoltarea competenţelor lingvistice, folosind o limbă străină pentru a preda materia din programa școlară, până la nivelele stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine. În aceeaşi ordine de idei, angajamentul Guvernului local şi rezoluţiile Parlamentului Insulelor Canare au ca scop îmbunătăţirea învăţării limbilor străine şi integrarea diferitelor medii culturale.

Direcţia pentru Inovaţie şi Promovarea Educaţiei a organizat şi participat la multe evenimente naţionale CLIL şi susţine învăţământul bilingv. Are peste 10 ani de experienţă în implementarea strategiilor bilingve atât în învăţământul primar, cât şi după şi a dezvoltat şi introdus strategii pentru predare şi învăţare la nivelul regiunii autonome.

Liceul cu Program Sportiv Suceava, Romania

Liceul cu Program Sportiv Suceava din România este o şcoală vocaţională cu accentul pe educaţia sportivă. 98 de profesori predau pentru 815 elevi.
Filozofia Liceului cu Program Sportiv Suceava este de a îmbunătăţi competenţele sociale şi de coeziune în mediul educaţional prin spirit sportiv şi noi abordări pentru motivarea învățării. LPS face parte din diverse reţele de educaţie Europene şi are o colaborare foarte bună cu comunitatea locală şi organizaţii non-guvernamentale din Suceava.
Crearea programelor pentru cursuri de formare este una din competenţele şcolii. De asemenea, are o experienţă vastă în implementarea şi testarea chestionarelor pentru evaluare şi orientare, pentru evaluarea internă şi externă.
Personalul şcolii lucrează în echipe dinamice cu mare experienţă în dezvoltarea coeziunii şi a spiritului de echipă şi are expertiză în crearea unor metode și activități de curs moderne. O parte din profesori au o lungă experienţă în consiliere şi vor sprijini proiectul, dacă este necesar. Educaţia bilingvă după modelul CLIL este aplicată la Liceul cu Program Sportiv, la nivel de model pentru Suceava.

Content and language integrated learning inspired by drama pedagogy